Oldalak

 
 GYERMEKÜNK MEGÁLDÁSA
 
'Áldjon meg kedves gyermekem a Mindenható Isten, Az Atya a Fiú és a Szentlélek! Szálljon rád az Ő áldása, most és egész életeden keresztül!' Amen.

 
A MAI IMASZÁNDÉKUNK SZERINT GYERMEKEINKÉRT IMÁDKOZUNK
A BOLDOGSÁGOS SZŰZANYÁHOZ!

ÉDESANYÁK PÉLDAKÉPE

Mária, minden édesanyának példaképe!
Az édesanyákért és gyermekeikért fordulunk hozzád mai imánkkal.
Te jól tudod, hogy az emberi kapcsolatokat mennyire
meggyengíti a bűn és az önzés,
s emiatt mennyire sérülékeny és törékeny a szeretet.

Segítsd az édesanyákat a gondoskodó szeretetben,
a gyerekeket pedig a tiszteletben, hogy kialakuljon
és napról - napra erősödjön köztük a szeretet,
a ragaszkodás, a törődés és a bizalom!

Segíts minden nőt, hogy anyaságban, az anyai hivatásban
keresse és találja meg élete boldogságát! Amen.

ÉDESANYÁK IMÁJA A SZŰZANYÁHOZ

Mennyei Édesanyánk, Boldogságos Szűz Mária!
Imáinkban ma gyermekeinket hozzuk eléd.
Gyermekeinkért imádkozunk Hozzád kegyes Szűzanyánk.

Kérünk Téged oltalmazd gyermekeinket és vigyázz rájuk,
Segíts bennünket édesanyákat, hogy gyermekeinket,
Szent Fiad igaz útján vezethessük és nevelhessük.

Segíts nekünk, hogy szerető édesanyjuk lehessünk,
Isten által ránk bízott gyermekeinknek.
Szívvel és lélekkel és a Tőled tanult áldozatos szeretettel.

Kérünk Téged kegyes Szűzanyánk, segíts bennünket,
hogy méltók lehessünk arra a szolgálatra, hogy neveljük,
szeressük és imánkban hordozzuk gyermekeinket! Amen.

IMA A GYERMEKEINKÉRT ÉGI ÉDESANYÁNKHOZ

Gyermekeinket hozzuk eléd imáinkban kegyes Szűzanya,
Kérünk oltalmazd gyermekeinket és vigyázd életüket.
Kérünk vigyázz rájuk és vezesd őket Szent Fiad útján.

Hálát adunk Neked, hogy mellettünk vagy nevelésükben,
Hálát adunk Neked, hogy mennyei Édesanyjuk vagy,
Hálát adunk Neked, hogy gyermekeink oltalmazója vagy.

Soha nem szűnünk meg Hozzád imádkozva Téged hívni,
Édesanyai szíved szeretetében bízni és remélni. Amen.

ÉDESANYA IMÁJA BETEG GYERMEKÉÉRT

Drága Szűzanyám! Minden gyermek Égi Édesanyja!
Tekints le beteg gyermekemre és add reá gyógyító áldásod,
Segítsd őt ismét egészségesnek lenni, gyermek életét boldogan élni.

Égi Anyám szívből kérlek, gyógyítsad meg gyermekemet,
Benned bízom és remélek, köszönöm a segítséged.
Gyermekemnek Égi Anyja, vedd karodba, oltalmadba. Amen.

ÉDESANYA HÁLAIMÁJA A SZŰZANYÁHOZ

Kegyes Szűzanyám! Boldogságos Szűz Mária!
Hálaimámat hozom ma eléd, hogy oltalmazod gyermekeimet.
Nélküled csak gyermekeimért való aggodalom töltené be szívemet.
Veled azonban bizalom és remény van velem, amikor gondjukat viselem.

Légy velem továbbra is és légy gyermekeim oltalmazója!
Erősítsd lelkemet, ha gondok költöznek oda sorsukért aggódva.
Tőled tanultam drága Szűzanyám, hogy higgyek bizakodva.
Egy van, ami nem hagy el soha, anyai szeretetem Tebenned bízva! Amen.

DRÁGA SZENT SZŰZ

Drága szent Szűz esdve kérlek, áldj meg segíts, légy velem,
Add, hogy mindig hőn szeretve megszenteljem életem.
Áldd meg minden imám, munkám, szenvedésem, harcomat,
El ne fordítsd soha tőlem édességes arcodat.
Drága Szent Szűz áldd meg kérlek szeretteim életét,
Védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedők hitét.

Áldj meg minden kis családot, hitvest, szülőt, gyermeket,
Engeszteld ki egymás iránt a háborgó népeket.
Drága Szent Szűz kérve kérlek végórámban el ne hagyj,
Vigaszom és reménységem Isten után csak Te vagy .
Óh, vezess el Szent Fiadhoz, nyisd meg nekünk az eget,
Angyalokkal had dicsérjük mindörökké Szent Neved! Amen.

KÖSZÖNJÜK AZ IMÁIKAT KEDVES IMÁDKOZÓ TESTVÉREINK!
HALLGATTASSANAK MEG IMÁINK! Amen.

ÉDESANYA IMÁJA BETEG GYERMEKÉÉRT

Drága Szűzanyám! Minden gyermek Égi Édesanyja!
Tekints le beteg gyermekemre és add reá gyógyító áldásod,
Segítsd őt ismét egészségesnek lenni, gyermek életét boldogan élni.

Égi Anyám szívből kérlek, gyógyítsad meg gyermekemet,
Benned bízom és remélek, köszönöm a segítséged.
Gyermekemnek Égi Anyja, vedd karodba, oltalmadba. Amen.


IMA ELHUNYT GYERMEKÉRT

Boldogságos Szűz Mária, Égi Édesanyánk!
Hozzád imádkozunk az elhunyt gyermekért!

Te, aki mindnyájunk Édesanyja vagy,
Vedd oltalmadba az elhunyt kisgyermeket, 
Anyai palástoddal takard be, 
Segítsd a lelkét eljutni a mennyekbe!

Vigasztald a gyászoló családod, 
Segítsd a szülőket Istenbe vetett hitük által, 
A feltámadás és az örök élet reményében, 
Hinni, hogy találkoznak majd Isten országában. Amen.

 

NAGYSZÜLŐK SZERETETE

 

A nagyszülők szeretetét felülmúlni nem lehet!
Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket.
Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani,
felnőttnek már igazából Ő sem akar látszani.

Tanult régi hibáiból, s jóvá tenni van oka,
gyakorlatban érlelt tudást kap tőle az unoka.
Sokan hiszik, - elkényeztet - pedig életre tanít,
s nem akarja, más élje meg, rég elvesztett álmait.

Így hát, amit Ők adhatnak, felülmúlni nem lehet.
Kincset adnak a jövőnek: úgy hívják, hogy SZERETET!
 
 Aranyosi Ervin

NAGYMAMAI SZERETET
 
Szép életem volt akkor, amikor még
nagymamám karjaiban érezhettem azt
a határtalanul jóleső ember-melegséget,
amitől a gyermek-lélek szeretetet kap.

Szép életem volt akkor, amikor még
kötényébe rejthettem kihullt könnyeim,
azon könnyeket, melyek kicsordulni vágytak,
hogy ne égessék túlságosan léleksebeim.

Szép élet volt akkor, mikor dérezüstös haján
kezem puha lágysága szálat simított,
mert érintésem nyomán úgy ragyogott szeme,
mint a legeslegtündöklőbb égi csillagok.

Szép volt biz, nagyon szép, minden pillanat,
ami róla szólt, s emlékként szívemben maradt,
mert az én nagymamám olyan asszony volt,
ki előtt a szeretet is méltán meghajolt. 
 
Kun Magdolna 
 
Forrás ~ Internet

 
ÚJSZÜLÖTT CSECSEMŐ MEGÁLDÁSA

Áldjon meg téged az Isten szent kegyelmével!
Vezesse életed a Hozzá vezető igaz úton.
Adjon neked és szüleidnek hitben és szeretetben,
Áldott életet és oltalmazza lelked, vigyázza életed! Amen.

Forrás ~ Internet
 
ÁLDD MEG URAM AZ ÉDESANYÁKAT

Áldd meg Uram, áldd meg az édesanyákat.
Ki értünk virrasztott hosszú éjszakákat.
Mikoron feküdtünk a betegágyban.
Gyógyított, vigasztalt jó meleg szavával.

Anyák fénye Szűz Mária.
Velünk együtt kérd Szent Fiad.
Áldja Édesanyánkat.
Boldogsággal, jósággal.

Áldd meg Uram, áldd meg édesanyánk kezét.
Simogat, gyógyít, de fenyít a vétekért.
Jaj mennyit dolgozott, varrt, főzött érettünk.
Hogy boldog, mosolygós legyen az életünk.

Anyák fénye Szűz Mária.
Velünk együtt kérd Szent Fiad.
Áldja Édesanyánkat.
Boldogsággal, jósággal.

Áldd meg Uram, áldd meg édesanyánk szívét.
Aggódott, remegett egykor egy kicsiért.
Hogy embert faragjon kis palántából.
Szívemnek gyümölcse legyen Uram áldott.

Anyák fénye Szűz Mária.
Velünk együtt kérd Szent Fiad.
Áldja Édesanyánkat.
Boldogsággal, jósággal.

Áldd meg Uram, áldd meg jó anyánk két szemét.
Meglátták mibennünk Istennek gyermekét.
Meglátták mibennünk Istennek képmását.
Álmodjék mirólunk mennynek boldogságát.

Anyák fénye Szűz Mária.
Velünk együtt kérd Szent Fiad.
Áldja Édesanyánkat.
Boldogsággal, jósággal.

Áldd meg Uram, áldd meg az édesanyákat.
Boldog sok évvel, erővel vígsággal.
Kérünk, hogy legyenek Szívednek hű mása.
Mi pedig Atyánknak, boldog szép országa.

Anyák fénye Szűz Mária.
Velünk együtt kérd Szent Fiad.
Áldja Édesanyánkat.
Boldogsággal, jósággal. Amen.

VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet

IMASZÁNDÉK - BETEG GYERMEKÉRT GYÓGYULÁSÁÉRT FOHÁSZKODUNK
GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

'Köszönöm, Uram, Neked a gyermekemet.
Köszönöm, hogy rám bíztad életét.
Most újra visszaadom őt Neked!
Ne engedd, hogy elszakadjon Tőled,
mert csak addig a miénk, amíg a Tiéd is.
Vezesd őt egész életében.
és az ő kezével együtt fogd szorosan a miénket is,
hogy mindig a Te utadon járjunk.' Amen.

'​Az anyaszív egy ablak, melyben meglátjuk Istent.​'​ Nemeshegyi Péter SJ

ÉDESANYA IMÁJA A BETEG GYERMEKÉÉRT

Jóistenem szívből kérlek gyógyítsad meg gyermekemet,
Benned bízom, Téged kérlek, legyen újra egészséges.


Kicsi arca láztól égő, kicsi teste oly esendő,
Imáimmal kérve kérlek, légy vele és gyógyítsd meg őt.

Hálás szívvel köszönöm meg, hogy gyermekemet így szereted,
Köszönöm, hogy mellette vagy, imáimmal magasztallak! Amen.

 ÉDESANYA IMÁJA BETEG GYERMEKÉÉRT

Drága Szűzanyám! Minden gyermek Égi Édesanyja!
Tekints le beteg gyermekemre és add reá gyógyító áldásod,
Segítsd őt ismét egészségesnek lenni, gyermek életét boldogan élni.

Égi Anyám szívből kérlek, gyógyítsad meg gyermekemet,
Benned bízom és remélek, köszönöm a segítséged.
Gyermekemnek Égi Anyja, vedd karodba, oltalmadba. Amen.

FOHÁSZ A BOLDOGSÁGOS SZŰZANYÁHOZ BETEG GYERMEKÉRT

Kegyes Istenanya, Boldogságos Szűzanyánk!
Hallgasd meg fohászainkat egy beteg kisgyermekért.
Vedd őt oltalmadba, védelmezd anyai palástoddal,
Segíts, hogy orvosai megtalálják betegsége okát!

Benned bízó hittel, reménnyel és szeretettel fohászkodunk!
Égi Édesanyánk! Vidd imaszándékunkat Szent Fiad elé,
Kérjük Édesanyai oltalmadat, imádkozz velünk a kis Lélekért,
Adj reményt a szülőknek, bölcsességet az orvosainak! Amen.

FOHÁSZ A LOURDESI SZŰZANYÁHOZ BETEG GYERMEKÉRT

Betegek édesanyja, Lourdesi Szűz Mária!
Benned reménykedő lélekkel fohászkodunk Hozzád,
Vedd anyai ölelésedbe a beteg kisgyermeked,
Gyógyítsd beteg testét és lelkét, legyél vele nehéz óráiban.

Szüleinek adj nyugalmat, orvosainak bölcsességet,
Add meg számára a gyógyulás reményét, kérünk oltalmazd őt.
Benned bízó és remélő lélekkel imádkozunk Hozzád,
Kegyes Szűzanyánk, tartsd meg a gyermeket szeretetedben! Amen.

 ÉDESANYÁK IMÁJA A SZŰZANYÁHOZ

Mennyei Édesanyánk, Boldogságos Szűz Mária!
Imáinkban ma gyermekeinket hozzuk eléd.
Gyermekeinkért imádkozunk Hozzád kegyes Szűzanyánk.

Kérünk Téged oltalmazd gyermekeinket és vigyázz rájuk,
Segíts bennünket édesanyákat, hogy gyermekeinket,
Szent Fiad igaz útján vezethessük és nevelhessük.

Segíts nekünk, hogy szerető édesanyjuk lehessünk,
Isten által ránk bízott gyermekeinknek.
Szívvel és lélekkel és a Tőled tanult áldozatos szeretettel.

Kérünk Téged kegyes Szűzanyánk, segíts bennünket,
hogy méltók lehessünk arra a szolgálatra, hogy neveljük,
szeressük és imánkban hordozzuk gyermekeinket! Amen.

 IMA A GYERMEKEINKÉRT ÉGI ÉDESANYÁNKHOZ

Gyermekeinket hozzuk eléd imáinkban kegyes Szűzanya,
Kérünk oltalmazd gyermekeinket és vigyázd életüket.
Kérünk vigyázz rájuk és vezesd őket Szent Fiad útján.

Hálát adunk Neked, hogy mellettünk vagy nevelésükben,
Hálát adunk Neked, hogy mennyei Édesanyjuk vagy,
Hálát adunk Neked, hogy gyermekeink oltalmazója vagy.

Soha nem szűnünk meg Hozzád imádkozva Téged hívni,
Édesanyai szíved szeretetében bízni és remélni. Amen.

 ÉDESANYA HÁLAIMÁJA A SZŰZANYÁHOZ

Kegyes Szűzanyám! Boldogságos Szűz Mária!
Hálaimámat hozom ma eléd, hogy oltalmazod gyermekeimet.
Nélküled csak gyermekeimért való aggodalom töltené be szívemet.
Veled azonban bizalom és remény van velem, amikor gondjukat viselem.

Légy velem továbbra is és légy gyermekeim oltalmazója!
Erősítsd lelkemet, ha gondok költöznek oda sorsukért aggódva.
Tőled tanultam drága Szűzanyám, hogy higgyek bizakodva.
Egy van, ami nem hagy el soha, anyai szeretetem Tebenned bízva! Amen.

 DRÁGA SZENT SZŰZ

Drága szent Szűz esdve kérlek, áldj meg segíts, légy velem,
Add, hogy mindig hőn szeretve megszenteljem életem.
Áldd meg minden imám, munkám, szenvedésem, harcomat,
El ne fordítsd soha tőlem édességes arcodat.

Drága Szent Szűz áldd meg kérlek szeretteim életét,
Védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedők hitét.
Áldj meg minden kis családot, hitvest, szülőt, gyermeket,
Engeszteld ki egymás iránt a háborgó népeket.

Drága Szent Szűz kérve kérlek végórámban el ne hagyj,
Vigaszom és reménységem Isten után csak Te vagy .
Óh, vezess el Szent Fiadhoz, nyisd meg nekünk az eget,
Angyalokkal hadd dicsérjük mindörökké Szent Neved! Amen.

HÁLAIMA A GYERMEKÜNK GYÓGYULÁSÁÉRT

Boldogságos Szűz Mária! Égi Édesanyánk!
Végtelen hálával mondunk most köszönetet a gyermekért,
Akinek a gyógyulását a kezedbe ajánlottuk.
Köszönjük, hogy meghallgattad fohászainkat.

Anyai szíved szeretetében bízva, köszönjük meg a segítségedet,
Hisz Te vagy a mi oltalmunk, Te vagy a mi segítőnk, közbenjárónk.

Bizalommal helyeztük Anyai szívedre gyermekünket,
Most hálaimánkkal köszönjük meg Neked, hogy helyettünk is
vigyáztál rá, amikor mi nem lehettünk vele.
Kérünk, hogy továbbra is oltalmazd és vigyáz e gyermekre. Amen.
 
Agape

IMÁDSÁG UNOKA SZÜLETÉSÉRE

Mennyei Atyám Jézus Krisztusban! Hálaadással és dicsőítéssel állok Előtted,  Te az embert - és benne engem is - bevontál teremtő hatalmadba. Részese lehetek az új élet teremtésének, és az életemben már a második generáció születik a Te ajándékodként. 

Köszönöm, hogy a földi teremtményeid legértékesebb, legdrágább teremtményét az embert, kisgyermekként szüleire bízod, és a szülők mellett mi nagyszülők is részesülünk a Te ajándékod örömeiben, áldásaiban egy kisgyermek érkezésekor. 


Kérlek Uram, hogy mi nagyszülők a magunk pozícióját megértve tudjunk áldásul lenni a családban, segíteni ahol szükség van ránk, és betölteni a Te Igéd parancsát: elmondani mily nagy vagy Te! 


Milyen nagy a kegyelmed, amellyel életünkről és benne erről a most születő kisgyermekről is jót terveztél. Terjeszd ki mindenkor áldó kezed a növekvő csöpp unokámra,  hordozd életét kegyelmed szerint! 


Rakj le Uram útjelzőket számára, amelyek Hozzád vezetik,  kérlek Atyám lehessek én is egy ezek közül az útjelzők közül.  Óvd meg az unokáimat, a szülőket Uram a Sátán minden gonosz mesterkedésével szemben, add Lelked vezetését, hogy bölcsen tudjanak az élet minden helyzetében dönteni jó és rossz között. Amen.


Forrás ~ Internet

 
HÁLAIMA AZ UNOKÁIMÉRT

Isten, örök Atyám! Köszönöm,hogy unokákat adtál nekem. Engedd, hogy most ünnepélyesen oltalmadba ajánljam őket Istenem! Te tanítsd unokáimat igaz szeretetre. Őrizd meg őket tiszta szívű jó embereknek.

Segíts,hogy Szent Fiadhoz Jézushoz hasonlóan növekedjenek korban és bölcsességben Előtted és az emberek előtt. Kérlek tedd boldoggá Őket most és örökre. Segítsd,hogy mindig választott gyermekeid legyenek. Szent Fiad Jézus Krisztus által. Amen.
 
Forrás ~ Internet