Oldalak


 ÉDESANYA IMÁJA

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem
az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
Úr Jézus, kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, 
hogy jó keresztény édesanya lehessek.
Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézségek
közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni. Amen.

Forrás ~ Internet