Oldalak


 IMA A SZÜLŐKÉRT
 
Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül 
számtalan jótéteményben részesítettél. 
Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az első naptól kezdve tettek; 
és segíts, hogy hálás lehessek irántuk.

Áldd meg munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket
 jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. 
Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban és őrizd meg őket minden rossztól.

Áldd meg testvéreimet is és minden rokonomat. 
Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre,
 hanem egyesíts mindannyiunkat újra örök atyai házadban. Amen
 
 IMA A SZÜLŐKÉRT

Jó Isten, te adtál nekem szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazzad, és áldd meg, kérlek, őket!
Add, hogy mindig úgy szeressem, mint Te Szűz Anyádat,
add, hogy sohase érje őket miattam a bánat! Amen.

 IMA A SZÜLŐKÉRT

Uram, hallgasd meg imámat szüleimért, akik által az életet adtad nekem!
Adj nekik egészséget, és ajándékozd meg őket boldogsággal már itt a földön is!
Adj nekik kegyelmet, hogy mindig hűségesek legyenek egymáshoz és Hozzád!
Adj nekik kitartást, türelmet és erőt az élet nehézségeiben! Kíméld meg őket a bajoktól! Vezesd kegyelmeddel tetteiket, hogy majd az örök boldogságba jussanak! Amen.

Forrás ~ Internet