Oldalak


ADJ SZERETTEIMNEK JÓ EGÉSZSÉGET

Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot,
hitet és szeretetet, igaz lelki életet,
ajándékozd nekik békédet, amelyet
nem kaphatnak meg a világtól.


Engedd, hogy védelmed alatt
boldog közösséggé váljunk;
hogy mindig szeretettel és
hűséggel viseljük el, ami ér bennünket;
hogy mindig osztozzunk egymás
örömében és bánatában.

Adj erőt, hogy amikor szeretteim
elcsüggednek és keserű csalódás éri őket,
mindig vigasztalást, menedéket,
támaszt jelenthessek számukra! Amen.

Forrás ~ Internet

IMA A FELNŐTT GYERMEKEKÉRT

Istenem, Te tudod mit jelent nekem a gyermekem,
látod féltő aggódásomat, tanúja vagy átvirrasztott
éjszakáimnak és ott vagy vele is. Rád bízom életét,
egészségét hitét. Kérlek óvd meg őt a könnyelmű
barátoktól, segítsd át a világ kísértésein.


Szűz Mária Drága Jó Édesanyánk, társam az anyaságban
járjál közben szent Fiadnál Istenünknél az én gyermekemért
is azzal a szeretettel, amilyen szeretettel kisérted végig
a saját fiadat a Jeruzsálemi zarándok úton.

Ne engedd,hogy elvesszen, hisz Neked is gyermeked,
Jézusodnak testvére a keresztség óta. Miként Tóbiást,
úgy a Jó angyalod kísérje. Szerencsés legyen az útja,
és örömet boldogságot hozó a hazatérése. Amen.

Forrás ~ Internet  IMA A SZERETTEIMÉRT
 
Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek!
Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!

Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra,
amely a te dicsőségedbe vezet!
 
Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben!
Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot,
reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed.
 
Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél,
 és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben 
együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Amen.

Forrás ~ Internet


IMA A CSALÁDOKÉRT

Krisztus, aki ugyanaz 'tegnap, ma és mindörökké',
legyen velünk, amikor térdet hajtunk az Atya előtt,
akitől minden atyaság, anyaság 
és minden emberi család származik.

Ajánljuk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét,
amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket.
Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra 
Krisztusban, az ő szeretete által. Amen.

Szent II. János Pál pápa 

Forrás ~ Internet