Oldalak


IMA A GYERMEKÁLDÁSÉRT

'Íme, az Úrnak öröksége, a fiak, az anyaméh gyümölcse: jutalom.' Zsoltárok könyve 127:3

Teremtő Istenünk, Mindenható Atyánk, minden élet örök forrása Te vagy. Teremtő igédre lett élet a földön, ott látunk meg legtisztábban, ahol rügy pattan, ahol tavaszi élet támad. 

Hatalmadról beszélnek Uram a sivatagok is, de gondviselő jóságod és munkád erdők és a kalászok hirdetik. Uram, az életnek megadtad azt a boldog ajándékot, hogy önmagát lássa meg, hogy belőle új élet sarjadjon.

Eléd hozzuk a mi kérésünket: boldogságunk fáján érlelj gyümölcsöt a családunkban, otthonuk csendjét verje fel a gyermekkacaj és minden megszépüljön egy újszülött mosolyától.

 De ne az én akaratom legyen meg, Uram, hanem a tiedé. 
Legyen meg a te akaratod. Amen.

IMA A GYERMEKÁLDÁSÉRT AZ SZŰZANYÁHOZ

Boldogságos Szűz Mária! Égi Édesanyánk!
Segítsd a gyermekáldásra váró családokat, hogy az élet forrásává válhassanak. 
Vidd kérésüket és fohászaikat Szent Fiadhoz, hogy a Mennyei atya kegyelme által,
Életadók lehessenek, Isten dicsőségére, és az Isteni szándék kinyilatkoztatása által.

Oltalmazd Szűzanyánk a gyermekáldásra váró párokat és családokat,
Segítsd őket a legszentebb hívatásra, a szülői hívatásra felkészülni.
Töltsd fel lelküket hittel, reménnyel és szeretettel és Istenbe vetett bizalommal,
Édesanyai szeretetedbe bízva és meg nem szűnő imáinkkal magasztalva! Amen.

IMA A GYERMEKÁLDÁSÉRT

Kérünk téged Édes Istenünk,
egyetlen vágyunk van teljesítsd nekünk.
Adj egy kis életet ide a Földre,
hálásak leszünk érte mindörökre.

Küldd el hozzánk, ragyogja be életünk,
mert boldogok csak vele lehetünk.
Add, hogy álmunk, ne csak álom legyen,
szépítse még szebbé az életet.

Egy édes gyermek, ki feledtetné a gondokat,
s ünnepnapokká varázsolná a hétköznapokat.
Érte érdemes élni, hogy átélhessük a csodát,
mely elkísér egy hosszú életen át.

Küzdeni fogunk, nem adjuk fel soha,
lehet az élet bármilyen mostoha.
Érte élünk, hogy foghassa kezünk,
anya apa csak rád vár, gyere mert nagyon szeretünk.

Könnyes szemmel, kérlek mégegyszer Istenem,
add hogy a csoda megtörténjen velem.
Szívem alatt hordhassam gyermekem,
s a két szív együtt dobbanjon odabent. Amen.

BÖJTE CSABA IMÁJA GYERMEKÁLDÁSÉRT

  Magányunkban térdre rogyva, eléd állunk Istenünk,
csillagszemű gyermekarcért alázattal esdeklünk!
Gyermek nélkül, jövő nélkül, minden munkánk céltalan.
Útodtalan vergődésünk terméketlen fügefa!

Betlehemi szép ajándék, Gyermek Jézus közénk jött,
Názáretnek poros útján velünk játszó társunk lett!
Pajkos élet, gyermeki jókedv, minden bajon átvezet!
Istengyermek szent vonásod, ragyogjon a szíveken!

Vidám jókedv, gyermekáldás, szülőföldünk Istenország.
Ajándékod nyári zápor, ingyen adod, bő áldásod !
Családunk a gazdagságunk, a kis gyermek bennünk álmod,
minden imánk, legszebb vágyunk, testet öltött élő lángod!

Atya, Fiú, Szentléleknek dicsőség és tisztelet.
Szentháromság egy Istennek, családunkért
őrök hála és köszönet! Amen.

Forrás ~ Internet