OldalakGYERMEKEINK MEGÁLDÁSA
 
'Köszönöm, Uram, Neked a gyermekemet.
Köszönöm, hogy rám bíztad életét.

Most újra visszaadom őt Neked!
 
Ne engedd, hogy elszakadjon Tőled,
mert csak addig a miénk, amíg a Tiéd is.
 
Vezesd őt egész életében.
és az ő kezével együtt fogd szorosan a miénket is,
 hogy mindig a Te utadon járjunk.' Amen.

 GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

Örök Atyaisten! Te adtad nekem gyermekem,

hogy a Te szent akaratod szerint neveljem.
Te felhatalmaztál engem, hogy a Te szent nevedben megáldjam őt.

Ebben a szent órában szülői áldásomat adom gyermekemre.
Áldás szálljon rá és kísérje életét.

Áldjon meg kedves gyermekem a Mindenható Isten,
Az Atya a Fiú és a Szentlélek!
Szálljon rád az Ő áldása, most és egész életeden keresztül! Amen.

Forrás ~ Internet

KÖNYÖRGÉS GYERMEKEINKÉRT

Buzgó imában, hittel kérünk,
mindenek Atyja, Istenünk:
Szentlelked ajándékozd nékünk,
tanácsodat megértenünk,
hogy korán neveljük neked
a ránk bízott gyermekeket!

Mint legelőd juhait, őket
Te gondozod és vezeted.
Hogy semmi el ne vonja tőled,
védve, szívünkre helyezed,
hogy Teneked őrizze meg
életüket a szeretet.

Szülők szívében szent szereteted
szent zálogát szemlélhetik.
Szülői szívek őket már az
örök otthonhoz köthetik.
Neked szenteltek legyenek!
Neked nőjenek, érjenek!

Bár örökölnék üdvösséged
holtig híven mindannyian!
Könnyítsd terhüket!
Nyújts segítséget
korunk nehéz próbáiban!
Szent kezed adjon vagy vegyen,
csak minden javukra legyen!

Javukra és dicsőségedre
rád bízzuk őket. Hű kezed
legyen mindig segítségükre,
hogy jók és tiszták legyenek!
S ha mi nem leszünk már velük,
Te légy útjuk, eledelük!

Áldd meg őket borúban, fényben!
Add, hogy boldogok legyenek.
s egykor, áldásunktól kísérten
biztosan célhoz érjenek,
hogy ott dicsérjünk szüntelen
örökre együtt! Így legyen!

Fr. A. Koethe

Fordította - Túrmezei Erzsébet

Forrás ~ Internet