Oldalak


 ÉDESANYÁK IMÁJA

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem
az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
Úr Jézus, kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet,
 hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek Úristen,
erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek
meg gyermekeink hitéért imádkozni. Amen.