Oldalak


EGY HÍVŐ ÉDESANYA IMÁJA

Az imádság áhítatos, mély csendjében
Jövök hozzád Uram, koldusan, szegényen.
Hozzád a jóság és irgalom Istenéhez,
Mert Te vagy reményem, hitem a világon
Az én imádságom.

Sem ég, sem föld nem zárhat el tőlem,
Mert hitem a csillagok túlra is felemel.
Anyasors az enyém ezen a világon
Gondjaimat hozzád zokogva kiáltom.

Uram! Csak Tebenned tudok mélyen hinni,
És úgy sírok, ahogy csak anyák tudnak sírni.
Istenem, Te tudod milyen az Anyaszív,
Gyermeke sorsáért mennyit fáj, mennyit sír!

Mert nélkülük nem teljes az én boldogságom,
Óh irgalom Istene, halld meg imádságom!
Uram térdre omolva, sírva kérlek,
El fog jönni a nap, hogy én már nem élek.

De ameddig lesz két összekulcsolt kéz,
Könnyes szem, amely fel az égbe néz,
S fájó anyaszív ezen a világon,
Addig mindig ostromol, az én imádságom. Amen.

Forrás ~ Internet