Oldalak


 URAM ITT ÁLLOK GYERMEKEIMMEL

Itt állok Uram az én gyermekeimmel, akiket Te adtál nekem.
Add Istenem, hogy jól fölnevelhessem őket, az Ég és a föld
számára egyaránt. Ide hoztam mindnyájukat, kiket nekem adtál
és reám bíztál. Istenem adj erőt nekem, hogy mindent jól elvégezhessek.
Ha valamelyik közülük eltévelyednék, segítsd azt a jó útra visszatérítenem.

Hallgasd meg Uram anyai könyörgésemet, mely szeretettel telt szívemből száll Hozzád. Segíts fölismernem az utakat, melyeken gyermekeimet vezetnem kell. Segíts a lelkükbe látnom, sugalld a szavakat, melyeket indulatosság, vagy gyengeség nélkül, szeretettel és jósággal kell hozzájuk intéznem.

Szeretném őket megtanítani arra, hogy ha megpróbáltatásokkal és szenvedésekkel találkoznak, azt türelemmel és alázattal viseljék el.Istenért élni ez legyen az én gyermekeim szívében írva,és akkor nyugodt lélekkel mondhatom: 'Uram itt vagyok a gyermekekkel, akiket nekem adtál.' Amen.