Oldalak


ÉDESANYÁK MEGÁLDÁSA

Istenünk, teremtő és gondviselő Atyánk! Te a házasság szeretetkötelékével együtt megalapoztad a család közösségét, ahol az ember, a férfi és a nő teremtő Szereteted részesévé lehet gyermeket nemzve és továbbadva az életet. És bár a bűn következményként az asszony fájdalommal szüli gyermekét, a boldogságos Szűzanya szülése által a keresztény édesanyák fájdalmát Te örömre változtattad. Tekints kegyesen az édesanyákra, akik boldog szívvel jöttek templomodba hálát adni. Áldd meg őket és add, hogy Isten Anyja, a boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárására a földi élet után családjukkal, férjükkel és gyermekeikkel együtt elnyerjék az örök boldogságot. Amen.