Oldalak


IMA AZ ÉDESANYÁKÉRT

Édesanyák, ti áldva áldottak, édesanyák, ti életadók!
Ha nem lennétek, lánca szakadna az emberi létnek,
Hírmondónak se maradna ember a Földön.
A ti méhetek gyümölcse az emberiség, édesanyák, ti áldva áldottak,
közöttünk élők és régen holtak, sírban nyugvók.
Tiétek e nap és véle a többi, hogy a hála jegyében gondolunk reátok,
és összeforrhassunk tiveletek,
Mert együtt - szülő és gyermek -
Vagyunk az Élet, a folytonosság, a múlt, jelen s
Jövendő ma is, s mindenkor, minden korban s mindörökké.
Áldjon meg benneteket a Föld és a Menny! Amen.