Oldalak


 ÉDESANYA IMÁJA TEREMTŐJÉHEZ

Teremtő és gondviselő Isten, mindnyájunk Atyja! Úgy tetszett neked, hogy gyermekekkel áldottál meg, és az édesanyai méltóságban részesítettél. E hivatással kötelességemmé tetted, hogy a rám bízottakat tápláljam, gondozzam, és a nevelés által az önálló életre őket fölkészítsem. Tudatában vagyok feladatom nagyságával, ezért kérlek légy segítségemre, hogy annak meg is feleljek.

Add kegyelmedet, hogy gyakoroljam azokat az erényeket, amelyek a gyermekek gondozásához és neveléséhez elengedhetetlenek: az okosságot és türelmet, mérsékletet és szorgalmat, s életem szolgáljon példaképül gyermekeimnek. Soha ne feledkezzem meg arról, hogy gyermekeim neveléséről egykor majd neked is számot kell adnom. Kérlek, add, hogy hitvesemmel együtt örömünket találjuk gyermekeink növekedésében és fejlődésében!

Tartsd távol tőlük a testükre és lelkükre leselkedő veszedelmeket! Világosítsd meg értelmüket, irányítsd akaratukat, fejleszd ki erőiket,  áldd meg tanítóiknak, nevelőiknek munkáját, hogy megszerezzenek minden ismeretet, ami megélhetésükhöz szükséges, és megszerezzék azt a jártasságot s azokat az erényeket, amelyek őket a jó erkölcsök útján megőrzik.

 Uram, Jézus, aki barátja voltál a gyermekeknek, és azt kívántad, hogy engedjék hozzád őket, segíts abban, hogy én egyre közelebb vihessem őket hozzád. Üdvözítőnk Édesanyja, aki jól ismered az anyai szív örömeit és aggodalmait, könyörögj érettem és gyermekeimért! Amen.

Forrás ~ Internet