Oldalak


 SZÜLŐI ÁLDÁS

Örök Atyaisten!
Te adtad nekem gyermekemet,
hogy a Te szent akaratod szerint felneveljem.
Te felhatalmaztál engem, hogy a Te szent nevedben
megáldjam őt.

Ebben a szent órában
szülői áldásomat adom gyermekemre.
Áldás szálljon fejére
és kísérje lépteit.

Áldjon meg, kedves gyermekem,
a mindenható Isten:
az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Szálljon rád az Ő áldása
most és egész életeden keresztül.
Amen.

Forrás ~ Internet