OldalakEBBEN AZ ÓRÁBAN A MENNYEI HAZÁBÓL A FÖLDI HAZÁBA ÉRKEZETT KIS LÉLEKÉRT IMÁDKOZUNK!

'Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.
Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.'
4 Mózes 24-25

ÚJSZÜLÖTT CSECSEMŐ MEGÁLDÁSA

Áldjon meg téged az Isten szent kegyelmével!
Vezesse életed a Hozzá vezető igaz úton.
Adjon neked és szüleidnek hitben és szeretetben,
Áldott életet és oltalmazza lelked, vigyázza életed! Amen.

'Anyám méhében te szőtted a testem.
Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál,
és amiért csodálatos minden műved.
Lelkem ismered a legmélyéig,
létem soha nem volt rejtve előtted.

Amikor a homályban keletkeztem,
és a föld mélyén elindult életem,
szemed már látta tetteimet,
s könyvedben mind felírta őket.

Meghatároztad napjaimat,
mielőtt még egy is megjelent belőlük.
Terveid, Uram, felfoghatatlanok,
s milyen tömérdek a számuk!'

Zsoltárok könyve 139;13b-17