OldalakFIATAL TESTVÉRÜNKÉRT IMÁDKOZUNK, HOGY MEGERŐSÖDJÉK TESTBEN ÉS LÉLEKBEN ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉLJE AZ ÉLETÉT! Amen.

'Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad,
és nem engedi, hogy ingadozzék az igaz.'
Zsoltárok könyve 55. fejezet 23.

ÉDESANYÁK IMÁJA FELNŐTT GYERMEKEIÉRT

Mindenható Te vagy, jóságos Istenem,
ezért csak téged kér az aggódó szívem,
alázatos szívvel, könyörögve kérlek,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.


Amíg kicsik voltak, fogtam a kezüket,
de az én kezem már nem éri el őket,
soha meg nem unva, arra kérlek Téged,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

A Te kezed, Uram, mindenhová elér,
minden anyai szív ezért csak Téged kér,
egyedül Te vagy, ki mindent megtehet,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Retteg az én szívem, az oroszlán ordít,
minden sarkon a Rossz sunyin leselkedik,
Te látod, Uram, hisz mindent lát szemed,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Lelkem patakjából hozzád folyik hálám,
biztos vagyok benne, hogy meghallgatsz Atyám,
mindig legyen rajtunk drága tekinteted,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Forrás ~ Internet

'Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.'
Péter első levele 5. fejezet 7.


IMA FELNŐTT GYERMEKEINKÉRT

Uram, akiket nekem adtál gyermekeimül
az általad alkotott természet törvényei szerint,
kegyes jóságod engedelmével elértek a testi és lelki
önállóság éveit, értük könyörgöm azért hozzád, 


Uram mert az évek száma nem szakította meg
szeretetem és kötelességem szálait.

Mindannyiunk közös Atyja fönntartó Úristen!
Te légy, kérlek már földi életük irányítója és lelkük támasza.

Te pótold azokat a mulasztásokat, amelyeket az én
gyarlóságom nevelésükben elmulasztott.

Világosítsd fel értelmüket, hogy hitüket
meggyőződéssel vallják és gerjeszt fel akaratukat,
hogy a szerint élve hű követői legyenek egyházadnak
és hasznos polgárai a hazájuknak.

Ígérem neked, Istenem, hogy ezután is arra fogok törekedni,
hogy szeretem szava és életem példája hozzád vonja őket,
mindannyiunk közös céljához. Amen.

Forrás ~ Internet

'Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.'
Filippi 4:6

IMA A CSALÁDOMÉRT

Imára kulcsolom most a két kezem,
Elmondom a vágyam, drága Istenem.
Nem kincset szeretnék, nem is gazdagságot.
Nem is magam miatt mondok imádságot.

Gyermekeim sorsáért, aggódom nagyon,
az ő boldogságuk többet ér mint egy vagyon.
Küldj nekik hitet a nehéz napokra,
gondolatokat, amik a gondokat megoldja.

Adj nekik reményt, hogy bízni tudjanak,
erőt, egészséget, hogy el ne bukjanak.
Unokáim, tisztességgel nevelhessék,
Munkájuk gyümölcsét el ne veszítsék.

Imádságaikat ne mondják hiába,
Vigyázz rájuk istenem. Rájuk s a családra. Amen.

Forrás ~ Internet