Oldalak


IMÁDSÁG GYERMEKEIMÉRT

Szerető Istenünk, te, a jó Pásztor!
 Köszönöm, hogy megáldottad életemet gyermekeimen keresztül is! 
Köszönöm, hogy mindennap láthatom bennük kegyelmedet, szeretetedet.
Köszönöm, hogy egészségben megtartottad őket, növekszenek hitben, lélekben, tudásban. 
Köszönöm az öröm, a szülői büszkeség pillanatait, és köszönöm csínyeiket, amelyek által az elfogadó, megbocsátó szeretetre tanítasz engem.

Kegyelmes Istenünk! Tarts meg minket a szeretetben!
Védj meg attól, hogy életük zsarnoka legyek ahelyett, hogy utat mutatnék nekik!
 Kérlek, óvd őket, amíg lehet, ennek a világnak a szenvedéseitől, lelki nyomorától, hitetlenségétől!
Adj nekik erőt, hogy a te akaratod hordozói legyenek,
a te dicsőségedre növekedjenek ebben a korban és ezen a Földön. Amen.

Forrás ~ Internet