Oldalak


 KERESZTÉNY ÉDESANYÁK IMÁJA
 
A Szent Mónika közösség napi imája

Mennyei Atyánk,
Minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai/édesapai hivatást adtad, hálát adok Neked, és áldom szent Nevedet.

Úr Jézus!
Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, 
hogy jó keresztény édesanya/édesapa lehessek.

Szentlélek Úristen,
erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se 
szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
 
Segíts minket Urunk,
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, 
tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
 
Segíts minket Urunk,
- hogy figyelemmel kísérjük gyermekeink jellembeli fejlődését,
 és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
 
Segíts minket Urunk,
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, 
hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
 
Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz,
 és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
 
Segíts minket Urunk,
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi 
vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
 
Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
 
Segíts minket Urunk,
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik, vagy másik gyermekünk megrendülne hitében, és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
 
Segíts minket Urunk,
- hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
 
Segíts minket Urunk,
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
 
Segíts minket Urunk,
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon 
és unokáink is erősödjenek majd hitükben.

Segíts minket Urunk,
- hogy amikor más édesanyákkal / édesapákkal találkozunk, 
fel tudjuk ébreszteni bennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát.
- különösen könyörgök a mai napon a következő gyermekekért...

Könyörögjünk! Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. Úr Jézus, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségednek az egész örökkévalóságon át. Amen.

Forrás ~ Internet