Oldalak


  GYERMEKÉNEK MOST ÉLETET ADÓ ÉDESANYÁÉRT FOHÁSZKODUNK!
MENNYEI ATYÁNK! VIGYÁZZ A MOST VILÁGUNKBA SZÜLETNI KÉSZÜLŐ GYERMEKRE ÉS AZ ÉDESANYJÁRA! HALLGASD MEG IMÁINKAT! Amen.

'Amikor az asszony gyereket szül, szenved, mert eljött a szülés ideje. Amikor azonban a gyermek megszületett, elfelejti a szenvedést, mert örül, hogy ember jött a világra.' János evangéliuma 16. fejezet 21.
 
FOHÁSZ A SZÜLÉS ELŐTT ÉGI ÉDESANYÁNKHOZ

Istenszülő Szűz Mária! Égi Édesanyánk!
Hozzád fohászkodunk egy ebben az órában
gyermekének életet adó édesanyáért.

Kérünk légy vele ezekben a szent pillanatokban.
Vigyázz rá, hogy egészségben életet adhasson
világra készülődő gyermekének.

Segítsd az édesanyát és oltalmazd a gyermeket,
hogy közénk érkezhessen Isten ajándékaként,
Szülei, testvére és szerettei örömére! Amen.
 
GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

Köszönöm, Uram, Neked a gyermekemet.
Köszönöm, hogy rám bíztad életét.
Most újra visszaadom őt Neked!
Ne engedd, hogy elszakadjon Tőled,
mert csak addig a miénk, amíg a Tiéd is.
Vezesd őt egész életében.és az ő kezével
együtt fogd szorosan a miénket is, hogy mindig
a Te utadon járjunk. Amen.
 
 IMA A SZÜLÉS UTÁN

Istenem! Boldog, végtelenül boldog vagyok, hiszen gyermekem született. Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Köszönöm az életemet, és köszönöm ezt a drága új életet. De kérlek is, jóságos Istenem, hogy ezt a köszönömöt mindennap újra és újra elmondhassam, évek és évtizedek múltán is, és majdan odaát, Nálad is. Légy őrzője boldogságomnak, boldogságunknak, életének és majdan hitének. Légy őrzője családunknak, jelenünknek és jövőnknek. Segíts, hogy álmainkat kicsinyünk valóra váltsa majd, segíts, hogy álmainkat és terveidet valóra tudjuk váltani, és mindig a Te szeretetedben élve, egykor mindannyian eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
 
GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

 Urunk, Jézus Krisztus! Te a hozzád jövő gyermekeket magadhoz ölelted, és kezedet fejükre téve megáldottad őket. Azt mondtad: Engedjétek hozzám a kisdedeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké A mennyek országa. Ezeknek angyalai színről színre látják a mennyei Atyát. Kérünk, tekintsd ezeknek a gyermekeknek ártatlanságát és szüleik hitét. Áldd meg őket a mai napon, hogy kegyelmedben és irgalmadban mindig előbbre haladjanak. Tartsák meg parancsaidat, és érjék el kitűzött céljukat általad, világ Megváltója, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.

ÉDESANYA HÁLAADÁSA A GYERMEKÉÉRT

Mennyei Atyám! Elfelejtem minden testi kínomat, mert gyermekemet karjaimban tarthatom, táplálom, gondját viselem. Élet szerzője, köszönöm, hogy édesanya lehettem. Jézus Krisztus, Isten Fia, Te is földi édesanyától születtél, gondoskodását élvezted. Segíts, hogy soha, semmit meg ne tagadjak gyermekemtől, amire testileg-lelkileg szüksége van. Szentlélek Isten, békesség és szeretet ajándékozója! Tedd a mi családunkat Isten templomává, ahol jóságban és kedvességben növekszik szülei gondoskodásától és jó példájától segítve. Szeretet Istene, segíts, hogy jól szeressük gyermekünket, amint a Szentháromság egy Isten szereti gyermekeit. Amen.

Forrás ~ Internet