Oldalak

IMA A SZÜLETENDŐ GYERMEKÉRT

Uram, akitől minden élet származik, megengedted, hogy az élet elindításában társaid lehettünk. Megáldottad szerelmünket, testünkből származó gyermekünknek lelket adtál. Engedd, hogy anyja szíve alatt , tőle kapva fejlődéséhez minden szükségeset, átélje a hit és hála érzéseit is, miközben mi érette könyörgünk.

Ne érje őt anyja méhében sem testi bántalom, sem anyjának szomorúsága ne bántsa őt. Szerencsésen lássa meg a napvilágot a Te oltalmad alatt. A Tied ő, sokkal inkább, mint a miénk. Szülessék nemcsak erre a világra, hanem az örök életre is.

Engedd, hogy a Hozzád vezető úton jó barátokra leljen, a jót megismerje, a gonoszság meg ne rontsa szívét. Segíts bennünket, hogy iránta érzett szeretetünkben és gondoskodásunkban, a Te atyai jóságodat ismerje meg, életünkből tanuljon jó példát.

Tudod mennyire esendők, botladozók vagyunk, mennyei ajándékoddal tégy jó keresztény szülőkké bennünket. Amen.
 
Forrás ~ Internet