Oldalak


  HÁROM KINCS

Az Úr békéje legyen veled: az Úr békéje vezéreljen téged és éljen szívedben:
 Isten szerető Lelke nyilvánuljon érzelmeidben és gondolataidban, 
tetteidben és beszédedben. 
 
Az Úr adjon neked szeretetet, békét és szelídséget.
Mily boldog az, akinek sajátja e három kincs!
 Imádkozzunk hát ezek megszerzéséért! 
Segíts meg ebben Mindenható Istenem. Amen.

Forrás ~ Internet