Oldalak


IMA GYERMEK SZÜLETÉSÉÉRT

  'Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom'
Zsoltárok 127:3

IMA GYERMEK SZÜLETÉSÉÉRT

Drága Urunk, azért jövünk eléd, hogy kérjünk, a házasságunkat áldd meg gyermekekkel. Kérjük, hogy add meg nekünk ezt a kiváltságot, hogy együttműködhessünk Veled a teremtés titkában.

Hódolattal és szeretettel, Uram, egyesítjük szívünket, lelkünket és testünket, és reméljük, ebben az anyaméhben egy gyermek növekedhet, akit szerethetünk, gondozhatunk és dédelgethetünk.
Drága Urunk, készek vagyunk válaszolni a szülővé válás kihívására.

Előre tekintünk a feladatokra és az örömökre, és bár sokszor túlterhel minket a roppant felelősség, de biztosak vagyunk abban, hogy segítségeddel és vezetéseddel sikerül életet adnunk és a tudás és szeretet  bőségét adjuk ehhez a különös kis titokhoz. Segíts, Urunk a teremtés titkához és az életet hozó szerelemhez. Amen.

Renee Bartowski ~ Imák házaspárok számára

IMA A SZÜLETENDŐ GYERMEKÉRT

Uram, akitől minden élet származik, megengedted, hogy az élet elindításában társaid lehettünk. Megáldottad szerelmünket, testünkből származó gyermekünknek lelket adtál. Engedd, hogy anyja szíve alatt, tőle kapva fejlődéséhez minden szükségeset, átélje a hit és hála érzéseit is, miközben mi érette könyörgünk.

Ne érje őt anyja méhében sem testi bántalom, sem anyjának szomorúsága ne bántsa őt. Szerencsésen lássa meg a napvilágot a Te oltalmad alatt. A Tied ő, sokkal inkább, mint a miénk. Szülessék nemcsak erre a világra, hanem az örök életre is.Engedd, hogy a Hozzád vezető úton jó barátokra leljen, a jót megismerje, a gonoszság meg ne rontsa szívét.

Segíts bennünket, hogy iránta érzett szeretetünkben és gondoskodásunkban, a Te atyai jóságodat ismerje meg, életünkből tanuljon jó példát. Tudod mennyire esendők, botladozók vagyunk, mennyei ajándékoddal tégy jó keresztény szülőkké bennünket. Amen.

   SZÜLETENDŐ BABÁNKRA VÁRVA

Köszönjük és hálát adunk Urunk, hogy megajándékoztál azzal a lehetőséggel, hogy részt vegyünk az élet teremtésében. Kérjük Urunk oltalmazd és vezesd életünk gyümölcsét, melyet ebbe a megáldott anyaméhbe elrejtettél.

Add, hogy a baba olyan gyermekké nőjön és fejlődjön, aki erős, egészséges és gyönyörű. Időnként nehezen hisszük el, hogy ez a gyermek, a mi gyermekünk - most él és növekszik mélyen ebben az anyaméhben, hogy a kicsi szíve élettel lüktet, hogy befogadja és idővel ajándékozza a szeretetet,  hogy a pici agya titokzatosan fejlődik és készül a bölcsesség befogadására.

És kicsi teste fejlődik, előkészíti önmagát az élet örömeire és nehézségeire. Minden kicsi végtag erősen növekszik, a lábak az élet kalandjainak végigjárására, a karok az élet örömeinek átölelésére. Ebben a gyermekben Urunk isteni ajándékot adsz nekünk. Köszönjük őt neked, hálát adunk Neked érte. Amen.

Renee Bartowski ~ Imák házaspárok számára

Forrás ~ Internet