Oldalak

 
SZÜLŐK IMÁJA GYERMEKEIKÉRT

Add, Uram, hogy nevelhessünk gyermekeket, akik elég erősek ahhoz,
hogy beismerjék, ha gyengék és elég bátrak ahhoz,
hogy szembeszálljanak saját magukkal, amikor megijednek;
olyan gyermekeket, akik büszkék és hajlíthatatlanok a becsületes vereségben,
de alázatosak és szerények a győzelemben.

Add, Istenünk, hogy nevelhessünk gyermekeket, akik meghajtják magukat,
amikor kell, de gerincesek, amikor arra szükség van;
gyermekeket, akik megismernek Téged, és megtanulják, 
hogy az önismeret az igazi tudás alapja.

Kérünk, Uram, ne a víg és kényelmes élet útjain vezesd őket,
hanem a nehézségek és feladatok súlya és ösztönzése alatt.
Add, hogy ezen az úton tanuljanak meg járni, helytállni a viharban,
de tudjanak együtt érezni is azokkal, akik elbuknak.

Add Uram, hogy nevelhessünk gyermekeket,
akik tisztaszívűek és céljaik nemesek; gyermekeket,
akik megtanulnak előbb uralkodni magukon,
mielőtt arra törekednének, hogy mások felett uralkodjanak.
Akik tudnak szívből nevetni, de sohasem felejtik el, hogy sírni is kell;
 akik viszik valamire a jövőben, de soha nem felejtik el a múltat.


És miután ezeket megadtad nekik, - adj hozzá, kérünk, elegendő humorérzéket is, hogy sohase vegyék magukat túlságosan komolyan, de mindig komolyak maradjanak, ha ez szükséges. Adj nekik alázatosságot, hogy mindig előttük legyen az igazi nagyság egyszerűsége; adj nekik tárgyilagosságot a valódi tudáshoz, s szelídséget az igazi erőhöz. Ha mindezt megadod nekik, akkor mi, édesapjuk és édesanyjuk, hálásan mondhatjuk: NEM ÉLTÜNK HIÁBA! Amen.

Forrás ~ Internet