OldalakHÁZSZENTELŐ IMA

Áldd meg, Uram, ezt a házat és minden lakóját, legyen ebben békesség, boldogság, egészség, Isten-szeretet, törvénytisztelet, hálaadás a kapott javakért, és ez az áldás szálljon le és maradjon e házon és minden lakóján Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Mindenható Isten, áldd meg ezt a házat, hogy legyen benne egészség, tisztaság, erény, alázatosság, jóság, szelídség, Isten akaratának teljesítése és hálaadás az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Maradjon meg ez az áldás otthonunkon és mindnyájunkon. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

CSALÁD MEGÁLDÁSA

Kérünk, Urunk, Istenünk, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására oltalmazd meg ezt a családot, amely teljes szívvel rád hagyatkozik és neked ajánlja fel magát. Kérünk, védd meg őket minden ellenséges cselvetéstől és minden bajtól. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

Urunk, Jézus Krisztus! Te a hozzád jövő gyermekeket magadhoz ölelted, és kezedet fejükre téve megáldottad őket. Azt mondtad: Engedjétek hozzám a kisdedeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké a mennyek országa. Ezeknek angyalai színről színre látják a mennyei Atyát. Kérünk, tekintsd ezeknek a gyermekeknek ártatlanságát és szüleik hitét. Áldd meg őket a mai napon, hogy kegyelmedben és irgalmadban mindig előbbre haladjanak. Tartsák meg parancsaidat, és érjék el kitűzött céljukat általad, világ Megváltója, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.

Istenünk, te felfoghatatlan gondviseléseddel szent angyalaidat küldöd őrzésünkre. Add meg, kérünk, hogy oltalmuk védjen a földön, és a velük való élet közössége megörvendeztessen minket a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Áldjon meg benneteket az Isten, őrizze meg szíveteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.

Forrás ~ Internet