Oldalak


​ÉDESANYA FOHÁSZA A SZOPTATÁS ÁLDÁSÁÉRT


Mennyei Édesanyánk, Boldogságos Szűzanya,

Te, aki testedből tápláltad Szent Fiadat,

Add rám áldásodat​, hogy én is testemből 
táplálhassam gyermekemet.


Az anyaság szentsége által szeretném kérni,
 

A testből táplálás kegyelmét és áldását,
 

Váljon testem alkalmassá erre meghitt,  
Örömteli és biztonságot adó kapcsolatra.


Segíts engem Égi Édesanyám,
 hogy túllépjek

Aggodalmaimon és növeld bennem a hitet,
 

Növeld bennem a bizonyosságot, tégy alkalmassá
 

Anya áldásod által, hogy szoptathassam kicsi gyermekem.


Bízom Benned, remélek Benned, kegyes Szűzanya,
 

Fohászomat meghallgatva megáldott földi anyaságomat,
 

Növeled bennem a bizonyosságot arról, hogy 
Testemből táplálhassak piciny csecsemőmet. Amen.

 
 ÉDESANY
​A​
IMÁJA

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem
az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
Úr Jézus, kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek Úristen,
erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek
meg gyermekeink hitéért imádkozni. Amen.