Oldalak

 
 IMÁDSÁG UNOKA SZÜLETÉSÉRE

Mennyei Atyám Jézus Krisztusban! 
Hálaadással és dicsőítéssel  állok Előtted, 
 Te az embert - és benne engem is - bevontál teremtő hatalmadba. 
Részese lehetek az új élet teremtésének, és az életemben
 már a második generáció születik a Te ajándékodként.

Köszönöm, hogy a földi teremtményeid legértékesebb,
 legdrágább teremtményét az embert, kisgyermekként szüleire bízod, 
és a szülők mellett mi nagyszülők is részesülünk a Te ajándékod örömeiben, 
áldásaiban egy kisgyermek érkezésekor.

Kérlek Uram, hogy mi nagyszülők a magunk pozícióját megértve
 tudjunk áldásul lenni a családban, segíteni ahol szükség van ránk,
és betölteni a Te Igéd parancsát: elmondani mily nagy vagy Te!
Milyen nagy a kegyelmed, amellyel életünkről
és benne erről a most születő kisgyermekről is jót terveztél.

Terjeszd ki mindenkor áldó kezed a növekvő csöpp unokámra,
hordozd életét kegyelmed szerint!
Rakj le Uram útjelzőket számára, amelyek Hozzád vezetik,
kérlek Atyám lehessek én is egy ezek közül az útjelzők közül.

Óvd meg az unokáimat, a szülőket Uram minden kísértésben,
add Lelked vezetését, hogy bölcsen tudjanak
 az élet minden helyzetében dönteni jó és rossz között. Amen.
 
 IMA ÚJSZÜLÖTT GYERMEKÉRT

Pillanatról pillanatra születnek gyermekek ide a földi világba.
Ezekért imádkozom hozzád drága jó Istenem.
A Te gondviselésedbe, szeretetedbe és kegyelmedbe
ajánlom ezeket a gyermekeket.

Uram Jézusom aki szeretted a kisdedeket és magadhoz
engedted őket a földi életed során,
kérlek Téged, hogy vedd oltalmadba mindazokat
a gyermekeket, akik ma jönnek e földi világba,
hogy a feladataikat teljesítsék.

Segítsd őket életük kezdetén és segítsd őket,
hogy földi pályájukat sikeresen befejezhessék.
Neked ajánlom a gyermekeket, kik e földön élnek,
őrködjél fölöttük Drága jó Istenem! Amen.
 
Forrás ~ Internet