Oldalak


IMÁDSÁG A NAGYSZÜLŐKÉRT
 
Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, 
Szűz Mária által születtél e világra, 
tekints szeretettel a nagyszülőkre! 

Oltalmazd meg őket! 
Add, hogy családjaikban a hit szilárd oszlopai legyenek,
 őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak!

 Tedd őket bölcs és bátor tanítókká,
 hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek 
emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit!

 Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, 
hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét! 
Soha ne feledkezzenek el róluk és ne zárják ki őket,
 hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük! 
Amen.

  XVI. Benedek pápa imádsága
 
Forrás ~ Internet