Oldalak


KERESZTSZÜLŐK IMÁJA

Uram, Te is tudod, hogy igen összetett feladat egy gyermek testi és szellemi fejlődésének a fejlesztése. A mi feladatunk viszont még ennél is nagyobb és szebb: a láthatatlan, a természetfeletti életének gondozását vállaltuk. Szeretnénk, ha soha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki fejlődéséért. Szavunkkal és példánkkal kell segítenünk őt a keresztény életben, és felelősségteljes cselekedeteiben. Szeretetünkből kell megismernie a tőled kapott szeretetet. Engedd, hogy a hit és a remény soha se fogyatkozzék meg életünkben. Készségesen vállaljuk, hogy első szentáldozási, bérmálási előkészületében is segítjük, és felnőtt korában is mellette állunk. Engedd, hogy vonzóvá tegyük előtte a Veled való rendszeres találkozást. Szeretnénk nyitottak lenni felé, hogy ő is megnyíljon, bizalmába fogadjon, és problémáival őszintén megkeressen bennünket. Kérünk, áldj meg, hogy jó keresztszülei lehessünk keresztgyermekünknek. Amen.

KERESZTSZÜLŐK IMÁJA

Uram, köszönjük, hogy meghívtál az általános papság egyik szolgálatára. Egy induló élet, természetfeletti élet gondozását vállaltuk. Szeretnénk, ha soha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki fejlődéséért. Szavunkkal és példánkkal kell segítenünk őt a keresztény életbe. Szeretetünkből is meg kell ismernie a tőled kapott szeretetet. Engedd, hogy a hit és a remény sohse fogyatkozzék meg életünkben. Készségesen vállaljuk, mint neked tetsző feladatot, hogy első szentáldozási, bérmálási előkészületében is segítjük. Engedd, hogy vonzóvá tegyük előtte a keresztény hivatást. Szeretnénk nyitottak lenni előtte, hogy ő is megnyíljon, bizalmába fogadjon és minden problémáját őszintén megbeszélhesse velünk. Áldj meg, kérünk, hogy jó keresztszülei lehessünk keresztgyermekünknek. Amen.
 
Forrás ~ Internet