Oldalak

 

A MAI IMASZÁNDÉKUNK SZERINT A GYERMEKÁLDÁSÉRT IMÁDKOZUNK

'Íme, az Úrnak öröksége, a fiak, az anyaméh gyümölcse: jutalom.' Zsoltárok 127,3

Teremtő Atyánk! Kérünk Téged áldd meg a családot gyermekáldással.
Add meg számunkra az életadás kegyelmével, adj számukra gyermeket.
Örvendeztesd és áldd meg a házaspárt, hogy életadóvá teszed őket.
Hadd neveljék gyermeküket hitben és szeretetben dicsőségedre!
Köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat és teljesíted kéréseinket.
Szent akaratod és érdemeink szerint megáldod a házaspárt az élettel.
Amen.

Teremtő Istenünk, Mindenható Atyánk, minden élet örök forrása Te vagy. Teremtő igédre lett élet a földön, ott látunk meg legtisztábban, ahol rügy pattan, ahol tavaszi élet támad. Hatalmadról beszélnek Uram a sivatagok is, de gondviselő jóságod és munkád erdők és a kalászok hirdetik. Uram, az életnek megadtad azt a boldog ajándékot, hogy önmagát lássa meg, hogy belőle új élet sarjadjon.

Eléd hozzuk a mi kérésünket: boldogságunk fáján érlelj gyümölcsöt kedves Testvérünk családjában, hogy otthonuk csendjét verje fel a gyermekkacaj és minden megszépüljön egy újszülött mosolyától. De ne az én akaratom legyen meg, Uram, hanem a tiedé. Legyen meg a te akaratod.
Amen.

IMA GYERMEKÁLDÁSÉRT

Teremtő Atyánk!

Tőled származik minden élet. Te ahelyett, hogy teremtményeidet magad csodáltad volna, a teremtés ajándékául adtad nekünk, amikor elhatároztad: 'Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá'. Amikor pedig az ember hűtlenségével visszaélt az élet ajándékával, Te a pusztulás helyett ismét meghívtad őt munkatársadnak az élet továbbadásában.

Erre a megismert jóságodra és teremtő erődre hivatkozva kérem most tőled én is az élet ajándékát s a gyermekáldást. Tégy termékennyé engem az édesanyai hivatás által. Vállalom, amit az asszony sorsául rendeltél a bűnbeesés után, gyermekem világrahozásának fájdalmait és a Szűzanya előre megjövendölt sorsát is, hogy gyermekem felnevelésével az én lelkemet is a 'tőr járja át', azaz mindazt, ami az édesanya sorsával együtt jár: a szorongást, az aggodalmat, a csalódásokat.

Nem büszke anya szeretnék lenni, akinek kimagaslóan okos, feltűnően szép, vagy szenzációsan sikeres a gyermeke, inkább engedelmes anyaságot ígérek Neked: olyan anyáét, aki szerény tisztességgel arra igyekszik nevelni gyermekeit, hogy nyitott lélekkel mindig az általad kijelölt helyükön legyenek, a Tőled kapott feladatukat tegyék, amiért elsősorban ne az emberektől, hanem Teremtőjüktől várjanak jutalmat. Nem elpuhult gazdagságot, hanem boldog, kiegyensúlyozott életet a lélek békéjét szánom nekik, az üdvösségre vezető életutat.

Közben nem szűnök majd meg értük imádkozni. Egyházad tanácsait, segítségét kérni nevelésükhöz, és egészséges, életerős, eleven zsibongásuk közt sem feledkezem meg soha arról, hogy a Te ajándékaid ők. Neked tartozom értük hálával, sorsukért a Te színed előtt kell egykor elszámolnom.

Uram, add, hogy hitvestársam iránti őszinte szerelmem teremje meg a csodát, az új élet ajándékát, és ezzel ajándékozz nekünk is megújult életvitelt a Te országodban.
Amen.

IMA A GYERMEKÁLDÁSÉRT

Kérünk téged Édes Istenünk,
egyetlen vágyunk van teljesítsd nekünk.
Adj egy kis életet ide a Földre,
hálásak leszünk érte mindörökre.
Küldd el hozzánk, ragyogja be életünk,
mert boldogok csak vele lehetünk.
Add, hogy álmunk, ne csak álom legyen,
szépítse még szebbé az életet.

Egy édes gyermek, ki feledtetné a gondokat,
s ünnepnapokká varázsolná a hétköznapokat.
Érte érdemes élni, hogy átélhessük a csodát,
mely elkísér egy hosszú életen át.
Küzdeni fogunk, nem adjuk fel soha,
lehet az élet bármilyen mostoha.

Érte élünk, hogy foghassa kezünk,
anya apa csak rád vár, gyere mert nagyon szeretünk.
Könnyes szemmel, kérlek mégegyszer Istenem,
add hogy a csoda megtörténjen velem.
Szívem alatt hordhassam gyermekem,
s a két szív együtt dobbanjon odabent. Amen.

IMA GYERMEK SZÜLETÉSÉÉRT

Drága Urunk, azért jövünk eléd, hogy kérjünk,
a házasságunkat áldd meg gyermekekkel.
Kérjük, hogy add meg nekünk ezt a kiváltságot,
hogy együttműködhessünk Veled a teremtés titkában.

Hódolattal és szeretettel, Uram, egyesítjük szívünket, lelkünket
és testünket, és reméljük, ebben az anyaméhben egy gyermek
növekedhet, akit szerethetünk, gondozhatunk és dédelgethetünk.
Drága Urunk, készek vagyunk válaszolni a szülővé válás kihívására.

Előre tekintünk a feladatokra és az örömökre, és bár sokszor túlterhel minket
a roppant felelősség, de biztosak vagyunk abban, hogy segítségeddel
és vezetéseddel sikerül életet adnunk és a tudás és szeretet
bőségét adjuk ehhez a különös kis titokhoz.
Segíts, Urunk a teremtés titkához és az életet hozó szerelemhez. Amen.

Renee Bartowski - Imák házaspárok számára

SZÜLETENDŐ BABÁNKRA VÁRVA

Köszönjük és hálát adunk Urunk, hogy megajándékoztál azzal
a lehetőséggel, hogy részt vegyünk az élet teremtésében.
Kérjük Urunk oltalmazd és vezesd életünk gyümölcsét,
melyet ebbe a megáldott anyaméhbe elrejtettél.

Add, hogy a baba olyan gyermekké nőjön és fejlődjön, aki erős, egészséges és gyönyörű.Időnként nehezen hisszük el, hogy ez a gyermek, a mi gyermekünk - most él és növekszik mélyen ebben az anyaméhben, hogy a kicsi szíve élettel lüktet, hogy befogadja és idővel ajándékozza a szeretetet, hogy a pici agya titokzatosan fejlődik és készül a bölcsesség befogadására.

És kicsi teste fejlődik, előkészíti önmagát az élet örömeire és nehézségeire. Minden kicsi végtag erősen növekszik, a lábak az élet kalandjainak végigjárására, a karok az élet örömeinek átölelésére.
Ebben a gyermekben Urunk isteni ajándékot adsz nekünk.
Köszönjük őt neked, hálát adunk Neked érte. Amen

Renee Bartowski - Imák házaspárok számára

IMA A SZÜLETENDŐ GYERMEKÉRT

Uram, akitől minden élet származik, megengedted,
hogy az élet elindításában társaid lehettünk.
Megáldottad szerelmünket, testünkből származó
gyermekünknek lelket adtál.

Engedd, hogy anyja szíve alatt , tőle kapva fejlődéséhez minden szükségeset,
átélje a hit és hála érzéseit is, miközben mi érette könyörgünk.

Ne érje őt anyja méhében sem testi bántalom, sem anyjának szomorúsága ne bántsa őt.
Szerencsésen lássa meg a napvilágot a Te oltalmad alatt.
A Tied ő, sokkal inkább, mint a miénk.

Szülessék nemcsak erre a világra, hanem az örök életre is.
Engedd, hogy a Hozzád vezető úton jó barátokra leljen, a jót megismerje,
a gonoszság meg ne rontsa szívét.

Segíts bennünket, hogy iránta érzett szeretetünkben és gondoskodásunkban, a Te atyai jóságodat ismerje meg, életünkből tanuljon jó példát. Tudod mennyire esendők, botladozók vagyunk, mennyei ajándékoddal tégy jó keresztény szülőkké bennünket. Amen.
 
Forrás ~ Internet