Oldalak


IMA ELHUNYT GYERMEKÉRT

Boldogságos Szűz Mária, Égi Édesanyánk!
Hozzád imádkozunk az elhunyt gyermekért!

Te, aki mindnyájunk Édesanyja vagy,
Vedd oltalmadba az elhunyt kisgyermeket, 
Anyai palástoddal takard be, 
Segítsd a lelkét eljutni a mennyekbe!

Vigasztald a gyászoló családod, 
Segítsd a szülőket Istenbe vetett hitük által, 
A feltámadás és az örök élet reményében, 
Hinni, hogy találkoznak majd Isten országában. Amen.