Oldalak


AZ ÉDESANYÁK MEGÁLDÁSA

Istenünk, teremtő és gondviselő Atyánk!
Te a házasság szeretetkötelékével együtt
megalapoztad a család közösségét, ahol az ember,
a férfi és a nő teremtő Szereteted részesévé lehet
gyermeket nemzve és továbbadva az életet.


És bár a bűn következményként az asszony fájdalommal szüli gyermekét, 
a boldogságos Szűzanya szülése által a keresztény édesanyák
 fájdalmát Te örömre változtattad.
Tekints kegyesen az édesanyákra, akik boldog szívvel
jöttek templomodba hálát adni.


Áldd meg őket és add, hogy Isten Anyja, 
a boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárására
 a földi élet után családjukkal, férjükkel és gyermekeikkel 
együtt elnyerjék az örök boldogságot. Amen.

Forrás ~ Internet