Oldalak


GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

Örök Atyaisten! Te adtad nekem gyermekem,
hogy a Te szent akaratod szerint neveljem.
Te felhatalmaztál engem, hogy a Te szent nevedben megáldjam őt.

Ebben a szent órában szülői áldásomat adom gyermekemre.
Áldás szálljon rá és kísérje életét.

Áldjon meg kedves gyermekem a Mindenható Isten,
Az Atya a Fiú és a Szentlélek!
Szálljon rád az Ő áldása, most és egész életeden keresztül!
Amen.