Oldalak


 BOLDOGASSZONY ÉDESANYÁNK

Boldogasszony Édesanyánk, Tehozzád eljöttünk, 
Szűz Mária, sírva kérünk, hallgasd meg kérésünk. 
Hitetlen lett a világ népe, hallgatunk a bűnre,
könyörögj a bűnösökért egek ékessége.

Nem kell mostan az imádság, sem az Isten háza, 
gyermekeink oly keveset járnak a templomába. 
A gyerekek nem értik meg a szülők imáját, 
kinevetik a szülőket, ha imádkozni látják.

Gyermekeink nagyon eltévedtek, 
nem is hiszik, nem szeretik mostan a jó Istent.
Nem akarnak imádkozni, se templomba járni. 
Gyermekeink nem akarnak a jóra hallgatni.

Nem szeretik, nem tisztelik szívből a szülőket,
 szomorúságot, bánatot adnak a gyermekek. 
Fájó szívvel, könnyes szemmel a szülők így kérnek: 
 Mentsd meg gyermekeink lelkét, Boldogasszony édes!

Megtört szülők zokogva jönnek hozzád, 
Mária, oltárodnál könnyeik hullanak
 az eltévedt gyermekekért, most így imádkoznak: 
Szűzanyánk a jó útra vezesd őket vissza.

Most már tudjuk, Édesanyánk, miért sírsz, könnyezel,
 jó Szűzanyánk, ne könnyezzél, nincs elveszve minden. 
 Gyermekeink megjavulnak, fognak imádkozni,
 vasárnap is újra fognak a templomba járni. 
Ha Te közben imádkozol Szent Fiadnál értük,
 biztosan meghallgatja kérésedet! Amen.