Oldalak


 ÉDESANYA IMÁJA FELNŐTT GYERMEKEIÉRT

Uram, akiket nekem adtál gyermekeimül az általad alkotott természet törvényei szerint, kegyes jóságod engedelmével elértek a testi és lelki önállóság éveit. értük könyörgöm azért hozzád, Uram mert az évek száma nem szakította meg szeretetem és kötelességem szálait. Mindannyiunk közös Atyja fönntartó Úristen! Te légy, kérlek már földi életük irányítója és lelkük támasza. Te pótold azokat a mulasztásokat, amelyeket az én gyarlóságom nevelésükben elmulasztott. Világosítsd fel értelmüket, hogy hitüket meggyőződéssel vallják és gerjeszt fel akaratukat, hogy a szerint élve hű követői legyenek egyházadnak és hasznos polgárai a hazájuknak. Ígérem neked, Istenem, hogy ezután is arra fogok törekedni, hogy szeretem szava és életem példája hozzád vonja őket, mindannyiunk közös céljához. Amen.

Forrás ~ Internet