Oldalak HÁLÁT ADUNK A MENNYEI ATYÁNAK, HOGY EGÉSZSÉGES ÚJSZÜLÖTT JÖTT KÖZÉNK SZÜLEI ÉS TESTVÉRE ÉS SOKUNK ÖRÖMÉRE. ISTENNEK LEGYEN HÁLA! Amen.

 'Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.'
Márk evangéliuma 10. fejezet 10-13

GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

 Urunk, Jézus Krisztus! Te a hozzád jövő gyermekeket magadhoz ölelted, és kezedet fejükre téve megáldottad őket. Azt mondtad: Engedjétek hozzám a kisdedeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké A mennyek országa. Ezeknek angyalai színről színre látják a mennyei Atyát. Kérünk, tekintsd ezeknek a gyermekeknek ártatlanságát és szüleik hitét. Áldd meg őket a mai napon, hogy kegyelmedben és irgalmadban mindig előbbre haladjanak. Tartsák meg parancsaidat, és érjék el kitűzött céljukat általad, világ Megváltója, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.
 
FOHÁSZ A SZÜLÉS ELŐTT ÉGI ÉDESANYÁNKHOZ

Istenszülő Szűz Mária! Égi Édesanyánk!
Hozzád fohászkodunk egy ebben az órában
gyermekének életet adó édesanyáért.

Kérünk légy vele ezekben a szent pillanatokban.
Vigyázz rá, hogy egészségben életet adhasson
világra készülődő gyermekének.

Segítsd az édesanyát és oltalmazd a gyermeket,
hogy közénk érkezhessen Isten ajándékaként,
Szülei, testvére és szerettei örömére! Amen.

 IMA A SZÜLÉS UTÁN

Istenem! Boldog, végtelenül boldog vagyok, hiszen gyermekem született. Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Köszönöm az életemet, és köszönöm ezt a drága új életet. De kérlek is, jóságos Istenem, hogy ezt a köszönömöt mindennap újra és újra elmondhassam, évek és évtizedek múltán is, és majdan odaát, Nálad is. Légy őrzője boldogságomnak, boldogságunknak, életének és majdan hitének. Légy őrzője családunknak, jelenünknek és jövőnknek. Segíts, hogy álmainkat kicsinyünk valóra váltsa majd, segíts, hogy álmainkat és terveidet valóra tudjuk váltani, és mindig a Te szeretetedben élve, egykor mindannyian eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

ÉDESANYA HÁLAADÁSA A GYERMEKÉÉRT

Mennyei Atyám! Elfelejtem minden testi kínomat, mert gyermekemet karjaimban tarthatom, táplálom, gondját viselem. Élet szerzője, köszönöm, hogy édesanya lehettem. Jézus Krisztus, Isten Fia, Te is földiédesanyától születtél, gondoskodását élvezted. Segíts, hogy soha, semmit meg ne tagadjak gyermekemtől, amire testileg-lelkileg szüksége van. Szentlélek Isten, békesség és szeretet ajándékozója! Tedd a mi családunkat Isten templomává, ahol jóságban és kedvességben növekszik szülei gondoskodásától és jó példájától segítve. Szeretet Istene, segíts, hogy jól szeressük gyermekünket, amint a Szentháromság egy Isten szereti gyermekeit. Amen.

Forrás ~ Internet