Oldalak


 KERESZTSZÜLŐK IMÁJA

Uram, köszönjük, hogy meghívtál minket a keresztszülőség szolgálatára. 
Egy induló élet, természetfeletti élet gondozását vállaltuk.
 Szeretnénk, ha soha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki fejlődéséért.
 Szavunkkal és példánkkal kell segítenünk őt a keresztény életbe. 
Szeretetünkből is meg kell ismernie a tőled kapott szeretetet.

Engedd, hogy a hit és a remény sohase fogyatkozzék meg életünkben. 
 Készségesen vállaljuk, mint neked tetsző feladatot,
 hogy első szentáldozási, bérmálási előkészületében is segítjük.

Engedd, hogy vonzóvá tegyük előtte a keresztény hivatást.
Szeretnénk nyitottak lenni előtte, hogy ő is megnyíljon, 
bizalmába fogadjon és minden problémáját őszintén megbeszélhesse velünk. 
Áldj meg, kérünk, hogy jó keresztszülei lehessünk keresztgyermekünknek. Amen.

Forrás ~ Internet