Oldalak

 
SZÜLETENDŐ GYERMEK PÁRBESZÉDE ISTENNEL

Egyszer egy gyermek megszületni készült, és így szólt az Istenhez:
'Azt beszélik, holnap leküldesz a Földre, de hogyan fogok élni ott, hisz kicsi és védtelen vagyok?'

Isten azt válaszolta:
'A sok angyal közül kiválasztottam neked egyet, 
aki várni fog téged és vigyázni fog rád.'

'De itt a Mennyországban nem csinálok mást, csak énekelek és mosolygok.
Erre van szükségem, hogy boldog lehessek' - mondta a gyermek.

Isten így felelt:
'Az angyalod mindennap fog énekelni neked.
 És érezni fogod a szeretetét, és boldog leszel.'

'És hogyan fogom megérteni az embereket, ha nem értem a nyelvüket?'
 - kérdezte a gyermek.

'Az könnyű! Az angyalod meg fogja tanítani neked a legszebb és legédesebb szavakat, amiket valaha is hallani fogsz, és az angyalod türelemmel és gondossággal meg fog tanítani beszélni' - válaszolta Isten.

A gyermek felnézett Istenre és így szólt:
'És mit fogok tenni, ha veled akarok majd beszélni?'

Isten rámosolygott a kisdedre és azt mondta:
'Az angyalod össze fogja tenni a kezeidet, és megtanít imádkozni.'

A gyermek kissé szomorúan folytatta:
'Úgy hallottam, hogy a Földön rossz emberek is vannak. 
Ki fog engem megvédeni tőlük?'

Az Isten megölelte a gyermeket és azt válaszolta:
'Az angyalod óvni fog téged akkor is, ha az az élete kockáztatásával jár.'

A gyermek elszontyolodva nézett maga elé és így szólt:
'De mindig bánatos leszek, mert nem láthatlak téged.'

Isten ismét megölelte a gyermeket:
'Az angyalod mindig beszélni fog neked rólam, és meg fogja mutatni,
 hogyan juthatsz vissza hozzám, habár én mindig melletted leszek.'

Ekkor, bár nagy békesség volt a Mennyben, már hallani lehetett a földi hangokat. 
A gyermek sietve kérdezte:
'Istenem, ha most mennem kell, kérlek, áruld el nekem az angyalom nevét!'

És ekkor Isten így válaszolt:
'Az angyalod neve nem fontos. Egyszerűen így fogod hívni: Édesanya!'
 
Forrás ~ Internet