Oldalak

 
 IMA A SZÜLETENDŐ GYERMEKÉRT

Ima a gyermekért

Istenünk! Te munkatársaiddá választottál ki bennünket az új élet fakasztásában. Kérünk, légy segítségünk az elfogadott élet szolgálatában, nevelésében. Állj mellénk atyai erőddel, jóságoddal, és segíts úgy nevelni gyermekünket, mintha Jézust bíztad volna szeretetünkre. Te nem maradsz adósa senkinek, Istenünk. Megfizetsz mindenért. Fizetsz a nevelésért is.

Gyermekünk által is, irántunk és az emberek iránt tanúsított magatartásával, egész életével. Add meg, teremtő Atyánk, hogy ez mindig öröm és boldogság forrása legyen számunkra. Add, hogy segítségünkkel atyai szereteted fényében járja életének útját, és a Tábor hegyén elhangzott szózatod rá is vonatkozzék: 'Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik.'

Akkor biztos, hogy nekünk is mindig kedvünk telik benne. Istenünk! Védd meg őt minden bajtól, szenvedéstől. Add, hogy úrrá tudjon lenni a világ kísértései fölött. Tedd boldoggá! Minket pedig segíts, hogy mindig hűséges gondnokai legyünk testének, lelkének.

Akaratok szerint keressük mindig az ő javát, szolgálatunk jutalma pedig, a belőle is forrásozó boldog élet után, vele együtt az örök élet legyen a Boldogságos Szűzanya és Szent József segítségével, és a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Ima a születendő gyermekért

Uram, akitől minden élet származik, megengedted, hogy az élet elindításában társaid lehettünk. Megáldottad szerelmünket, vérünkből származó gyermekünknek lelket adtál. Engedd, hogy anyja szíve alatt, tőle kapva az élet fejlődésében minden szükségeset, átélje a hit és a hála érzéseit is, miközben mi érette könyörgünk. ne érje őt anyja méhében sem testi bántalom, sem anyjának szomorúsága ne bántsa őt. Szerencsésen lássa meg a napvilágot a Te oltalmad alatt. A tied ő, akárcsak a miénk.

Szülessék nemcsak erre a világra, hanem az örök életre is. Engedd, hogy a hozzád vezető úton jó barátokra leljen, a jót megismerje, a gonoszság meg nem rontsa szívét. Segíts bennünket, hogy iránta érzett szeretetünkben és a gondoskodásunkban a Te atyai jóságodat ismerje meg, életünkből tanuljon jó példát. Tudod, mennyire esendők, botladozók vagyunk, mennyei ajándékoddal tégy jó keresztény szülőkké bennünket. Amen.
 
Forrás ~ Internet