Oldalak


FOHÁSZ A SZŰZANYÁHOZ SZÜLETENDŐ GYERMEKÉRT

Ó, Kegyes Szűzanyánk, Boldogságos Szűz Mária!
Égi Édesanyánkként szólítunk meg, földi gyermekeid. 
Te, akit nem csak Istenanya tisztelünk, hanem mint Mennyei Édesanyánkat, 
Hallgasd meg fohászainkat! Bízunk benned, hiszünk benned, remélünk benned.​

Egy gyermekét most világra hozó édesanyáért imádkozunk Hozzád,
Térden álló Mindenhatóság! Mennyei Anyánk!
Segítsd világra hozni egészségben és örömben a születő lelket, 
Áldd meg földi szüleit, akikre Isten rábízta e gyermeket.

Hálás szívvel áldunk jóságos szeretetedért és oltalmadért, 
Add, hogy a születő gyermek által gazdagodjon a világ,
Gazdagodjon a gyermek családja, jóságban és hitben, szeretetben,
Imáinkban áldunk és hálát adunk Neked oltalmazó szeretetedért.

Neked ajánljuk ezt a gyermeket, Édesanyai palástoddal oltalmazd őt,
Legyen a gyermek Isten dicsőségének földi megnyilvánulása,
Ahogyan szent Fiad is, növekedjen bölcsességben és szeretetben, 
Lelkét anyai oltalmadba ajánljuk, és hálával áldunk! Amen.