Oldalak


IMASZÁNDÉK - BETEG GYERMEKÉRT GYÓGYULÁSÁÉRT FOHÁSZKODUNK
GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

'Köszönöm, Uram, Neked a gyermekemet.
Köszönöm, hogy rám bíztad életét.
Most újra visszaadom őt Neked!
Ne engedd, hogy elszakadjon Tőled,
mert csak addig a miénk, amíg a Tiéd is.
Vezesd őt egész életében.
és az ő kezével együtt fogd szorosan a miénket is,
hogy mindig a Te utadon járjunk.' Amen.

'​Az anyaszív egy ablak, melyben meglátjuk Istent.​'​ Nemeshegyi Péter SJ

ÉDESANYA IMÁJA A BETEG GYERMEKÉÉRT

Jóistenem szívből kérlek gyógyítsad meg gyermekemet,
Benned bízom, Téged kérlek, legyen újra egészséges.


Kicsi arca láztól égő, kicsi teste oly esendő,
Imáimmal kérve kérlek, légy vele és gyógyítsd meg őt.

Hálás szívvel köszönöm meg, hogy gyermekemet így szereted,
Köszönöm, hogy mellette vagy, imáimmal magasztallak! Amen.

 ÉDESANYA IMÁJA BETEG GYERMEKÉÉRT

Drága Szűzanyám! Minden gyermek Égi Édesanyja!
Tekints le beteg gyermekemre és add reá gyógyító áldásod,
Segítsd őt ismét egészségesnek lenni, gyermek életét boldogan élni.

Égi Anyám szívből kérlek, gyógyítsad meg gyermekemet,
Benned bízom és remélek, köszönöm a segítséged.
Gyermekemnek Égi Anyja, vedd karodba, oltalmadba. Amen.

FOHÁSZ A BOLDOGSÁGOS SZŰZANYÁHOZ BETEG GYERMEKÉRT

Kegyes Istenanya, Boldogságos Szűzanyánk!
Hallgasd meg fohászainkat egy beteg kisgyermekért.
Vedd őt oltalmadba, védelmezd anyai palástoddal,
Segíts, hogy orvosai megtalálják betegsége okát!

Benned bízó hittel, reménnyel és szeretettel fohászkodunk!
Égi Édesanyánk! Vidd imaszándékunkat Szent Fiad elé,
Kérjük Édesanyai oltalmadat, imádkozz velünk a kis Lélekért,
Adj reményt a szülőknek, bölcsességet az orvosainak! Amen.

FOHÁSZ A LOURDESI SZŰZANYÁHOZ BETEG GYERMEKÉRT

Betegek édesanyja, Lourdesi Szűz Mária!
Benned reménykedő lélekkel fohászkodunk Hozzád,
Vedd anyai ölelésedbe a beteg kisgyermeked,
Gyógyítsd beteg testét és lelkét, legyél vele nehéz óráiban.

Szüleinek adj nyugalmat, orvosainak bölcsességet,
Add meg számára a gyógyulás reményét, kérünk oltalmazd őt.
Benned bízó és remélő lélekkel imádkozunk Hozzád,
Kegyes Szűzanyánk, tartsd meg a gyermeket szeretetedben! Amen.

 ÉDESANYÁK IMÁJA A SZŰZANYÁHOZ

Mennyei Édesanyánk, Boldogságos Szűz Mária!
Imáinkban ma gyermekeinket hozzuk eléd.
Gyermekeinkért imádkozunk Hozzád kegyes Szűzanyánk.

Kérünk Téged oltalmazd gyermekeinket és vigyázz rájuk,
Segíts bennünket édesanyákat, hogy gyermekeinket,
Szent Fiad igaz útján vezethessük és nevelhessük.

Segíts nekünk, hogy szerető édesanyjuk lehessünk,
Isten által ránk bízott gyermekeinknek.
Szívvel és lélekkel és a Tőled tanult áldozatos szeretettel.

Kérünk Téged kegyes Szűzanyánk, segíts bennünket,
hogy méltók lehessünk arra a szolgálatra, hogy neveljük,
szeressük és imánkban hordozzuk gyermekeinket! Amen.

 IMA A GYERMEKEINKÉRT ÉGI ÉDESANYÁNKHOZ

Gyermekeinket hozzuk eléd imáinkban kegyes Szűzanya,
Kérünk oltalmazd gyermekeinket és vigyázd életüket.
Kérünk vigyázz rájuk és vezesd őket Szent Fiad útján.

Hálát adunk Neked, hogy mellettünk vagy nevelésükben,
Hálát adunk Neked, hogy mennyei Édesanyjuk vagy,
Hálát adunk Neked, hogy gyermekeink oltalmazója vagy.

Soha nem szűnünk meg Hozzád imádkozva Téged hívni,
Édesanyai szíved szeretetében bízni és remélni. Amen.

 ÉDESANYA HÁLAIMÁJA A SZŰZANYÁHOZ

Kegyes Szűzanyám! Boldogságos Szűz Mária!
Hálaimámat hozom ma eléd, hogy oltalmazod gyermekeimet.
Nélküled csak gyermekeimért való aggodalom töltené be szívemet.
Veled azonban bizalom és remény van velem, amikor gondjukat viselem.

Légy velem továbbra is és légy gyermekeim oltalmazója!
Erősítsd lelkemet, ha gondok költöznek oda sorsukért aggódva.
Tőled tanultam drága Szűzanyám, hogy higgyek bizakodva.
Egy van, ami nem hagy el soha, anyai szeretetem Tebenned bízva! Amen.

 DRÁGA SZENT SZŰZ

Drága szent Szűz esdve kérlek, áldj meg segíts, légy velem,
Add, hogy mindig hőn szeretve megszenteljem életem.
Áldd meg minden imám, munkám, szenvedésem, harcomat,
El ne fordítsd soha tőlem édességes arcodat.

Drága Szent Szűz áldd meg kérlek szeretteim életét,
Védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedők hitét.
Áldj meg minden kis családot, hitvest, szülőt, gyermeket,
Engeszteld ki egymás iránt a háborgó népeket.

Drága Szent Szűz kérve kérlek végórámban el ne hagyj,
Vigaszom és reménységem Isten után csak Te vagy .
Óh, vezess el Szent Fiadhoz, nyisd meg nekünk az eget,
Angyalokkal hadd dicsérjük mindörökké Szent Neved! Amen.

HÁLAIMA A GYERMEKÜNK GYÓGYULÁSÁÉRT

Boldogságos Szűz Mária! Égi Édesanyánk!
Végtelen hálával mondunk most köszönetet a gyermekért,
Akinek a gyógyulását a kezedbe ajánlottuk.
Köszönjük, hogy meghallgattad fohászainkat.

Anyai szíved szeretetében bízva, köszönjük meg a segítségedet,
Hisz Te vagy a mi oltalmunk, Te vagy a mi segítőnk, közbenjárónk.

Bizalommal helyeztük Anyai szívedre gyermekünket,
Most hálaimánkkal köszönjük meg Neked, hogy helyettünk is
vigyáztál rá, amikor mi nem lehettünk vele.
Kérünk, hogy továbbra is oltalmazd és vigyáz e gyermekre. Amen.
 
Agape